دوست

باید آهسته نوشت

       با دل خسته نوشت

                با لب بسته نوشت

                   گرم و پر رنگ نوشت

                     روی هر سنگ نوشت

                                       تا بدانند همه

                                          تا بخوانند همه

                          که اگر دوست نباشد دل نیست.


/ 1 نظر / 3 بازدید

vali aval bayd manye dust rooshan she dadash. dary mano????oftad?[گاوچران]