بشنو

خدایا ! ناله هایم را بشنو و به خاطر بسپار.

 بشنو و به من بگو

که پنجره های زندگی از کدامین سو به روی من گشوده شد

 که من در طول عمر کوتاه خود،هرگز طلوع و غروب را حس نکردم

/ 0 نظر / 2 بازدید