یا عمه سادات

امان از دل زینب

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
یواشکی

سلام. در بعضی از خانه ها اگر یک لیوان بشکند: چند حالت دارد و بستگی دارد به این که که چه کسی لیوان را شکسته باشد... ... اگه بچه ها لیوان بشکنن : ای دست و پا چلفتی ... اگه مامانه بشکنتش : قضا بلا بود اگه باباهه بشکنتش : این لیوان اینجا چیکار میکنه...!! در خانه ی شما چه طور؟