ستایش

زیباترین ستایش ها نثار

کسی که کاستی هاولغزش هایم را میداند

وباز هم دوستم دارد....

/ 1 نظر / 2 بازدید
هم نفس

گردش هستی جز بر مدار محبت نیست و محب جز آرامش محبوب نخواهد؛ آرامشی که دنیای ناهموار را به خانه‌ای امن بدل می‌کند... و بهار فرصت آغازی دوباره است؛ آغاز دوباره رابطه‌های دوست داشتنی......