همیشه در حالی که

 یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده!

یه عالمه اشک توی چشاته

یه عالمه حسرت توی دلت تلمبار شده...

باید بگی

        "خب...خدافظ...."