رسم زندگی این است

روزی کسی را دوست داری و روز بعد تنهایی

به همین سادگی او رفته است و همه چیز تمام شده

مثل یک مهمانی که به آخر می رسد و تو به حال خود رها می شوی

چرا غمگینی ؟؟؟؟؟؟؟

این رسم زندگیست

پس تنها آوازبخوان