بعد از مدتها اومدم سر وقت وبلاگم 

حس و حالش نبود که مطلبی بذارم 

گاهی اوقات نمیشه کاری رو کرد خب نمیشه به هر دلیلی