بچه ها برای مادرشون نوشتن

من موندم چی بنویسم

چطوری بنویسم

فقط میگم

روزت مبارک عزیزم