مادر عزیزم

 می خواستم زیبا ترین و خوش بو ترین گل جهان را تقدیم به تو کنم

ولی دیدم  زیباترین گل جهان تویی 

                     روزت مبارک مادر خوبم