روز عید غدیر خم از شریف ترین اعیاد امت من است

پیامبر اکرم(ص)