عکس هایی از سیل بهشهر

 روز اول دوربین نداشتم و این عکسها دومین روز گرفتم ببخشید اگه کیفیت خوب نیست

با موبایل عکس گرفتم

 

 

 

 

 

 

 

بقیه عکسها رو لطفا در ادامه مطلب ببینید