مهدیم من که مرا گرمی بازار نیست

                                               بهتر از یوسفم و هیچ خریداری نیست

همه گویند در حسرت دیدار من اند

                                             لیک درگفته ی این طایفه کرداری نیست

 

                                 اللهم عجل لولیک الفرج