مهدیا تو بین منتظران,

          عزیزمن چه غریبی

                عجیبترکه چه آسان نبودنت شده عادت

                      چه بی خیال نشستیم ,نه کوششی,نه وفایی

                                      فقط نشستیم وگفتیم

                                         خداکندکه بیایی.

                             اللهم عجل الولیک الفرج.