خوب من , بعد از رفتنت آسمان چشم هایم خیس باران بود و بعد از رفتنت انگار کسی

حس کرد من بی تو تمام هستی ام از دست خواهد رفت

 کسی حس کرد من بی تو هزاران بار در هر لحظه خواهم مرد

و بعد از رفتنت دریا چه بغضی کرد, تمام بال هایم غرق در اندوه غربت شد

کسی فهمید تو نام مرا از یاد خواهی برد ,

 من  می دانم تو هرگز یاد مرا با عبور خود نخواهی برد

هنوز آشفته چشمان زیبای توام، برگرد