مواظب دلم باش

گرگها در کمینن

امان از دلی که لنگ بزنه 

امان از جیب خالی ؛ امان از دل خالی ؛ امان از اشکهای شب

امان از آهنگ تو ؛ صدا ، صدای نفسهای دیدار تو ؛ درشهر غربت ؛ 

امان از غریبی با پای تاول زده ,,,,, تنها , بی تو ,,, برای تو ,,, مثل ما

تن تب کرده  با  دل توبه ,,, ذوب  شدن  ,,شاید سرد شویم شاید